Posádkový list

Dračí Svět Třeboň 2018 (2. 6. 2018)

Posádkový list vytiskněte a odevzdejte na poradě kapitánů.

Posádkový list můžete vyplnit online a stáhnout k vytištění již vyplněný formulář ve formátu PDF, nebo si stáhněte prázdný formulář), který vytisknete a ručně do něj doplníte požadované údaje. Online formulář bude uložen a můžete jej na tomto počítači kdykoliv v budoucnu upravit a použít i pro další závody.

Zaregistrovaný oddíl může posádkový list vytisknout přímo ze seznamu svých členů ve správě oddílu.


Přihlašte se ke svůmu účtu


Posádkový list - PDF formulář

Detail závodu