fejs-003-2016.jpg

Co se chystá nového v dračí sezóně 2016?

19. 01. 2016

Aktualizace po 31.1.2016

 

Ahoj kapitáni a zástupci posádek dračích lodí!


Díky za vaše hodnocení, náměty a doporučení pro vylepšení letošní dračí sezóny, které jste do konce ledna zaslali.
Teď známe vaše připomínky, víme, co byste chtěli změnit, co byste chtěli přidat!
Vše je nyní ve fázi zpracování a snahou je maximální zohlednění všech námětů.

Již nyní ale mohu stručně naznačit, jaké novinky na nás v dračí sezóně 2016 čekají:

Kategorie muži/ženy
V rámci 13. ročníku ČPDL budou tyto prestižní kategorie pokračovat na velkých lodích - standard boats (20 pádlujících) + na některých závodech se rozšíří i o malé lodě - small boats (pro 10 pádlujících).
S tím jsou spojeny určité změny v hodnocení i struktuře závodů, které by měly přispět ke zatraktivnění a vyššímu obsazení těchto tradičních kategorií, které jsou rozhodující pro reprezentační posádky  - detaily budou následovat.
Rozjede se nová soutěž Český pohár dračích lodí v kategorii veteránů a s podporou ČOV také kategorie juniorů na velkých a malých lodích, včetně materiálové podpory - detaily budou následovat.
Tratě zůstávají tak, jak je mezinárodní standard, tj. sprint 200m a dlouhá trať 2km (počet obrátek dle pravidel IDBF) + 500m, která se ale pojede jen tam, kde jsou odpovídající technické podmínky - tam, kde by to bylo na úkor regulérnosti, 500m v programu nebude.

Kategorie MIX
Pracujeme na jednoduché formulaci pravidel tak, aby bylo jasné a zřetelné, kdo je ČP/GP/FUN.
Na závodech ČP (i pro týmy GP) se na velkých lodích pojede pouze v kompozici 12-8 (dle IDBF pravidel) a z této soutěže se posádky mohou nominovat na klubové šampionáty (MS/ME).
Protože na malých lodích může ČR startovat jen na klubových šampionátech, připravujeme v rámci ČP na malých lodích nominační závod pro klubové ME 2017 (Francie).
Závody 9. ročníku GP jsou nižší sportovní soutěží amatérských a firemních MIX posádek otevřené všem v kompozici 16-4 (resp. 10-10 pro posádky ČP).
Opět dojede k hodnocení 2 divizí (Moravská a Česká NLDL), kde bude pro pořadí rozhodující počet nasbíraných bodů, v celkovém žebříčku ročníku je to součet nejlepších bodových zisků.
Kategorie FUN je primárně určena pouze začínajícím posádkám - chceme zamezit tomu, aby zde startovaly trénující posádky a týmy, které objíždí závody a mají už zkušenosti.
Rozhodujícím kritériem pro určení, kdo patří do FUN bude počet startů v sezóně - detaily budou upřesněny.
FUN se pojede na velkých i malých lodích (záleží na  pořadateli).

Národní pohár dračích lodí
Tento zastřešující pohár je určen pro aktivní posádky - kluby, které obsazují více (nejlépe všechny :-) kategorie soutěží ČADL. I proto je zde prémie nejvyšší - dračí loď!
Jednáme s partnery pro letošní ročník tak, abychom mohli v tradici této atraktivní prémie pokračovat (2014 - Nymburk, 2015 - Draci Brno).

Mistrovství ČR dračích lodí
Národní šampionát bude opět nejprestižnější akcí sezóny, která určí, kdo je v jednotlivých kategoriích nejrychlejší, tj. Mistr ČR!
Letos se mistrovství vrací opět na dráhu Národního olympijského centra do Račic.
S ohledem na omezenou kapacitu časového harmonogramu budou před sezónou jasně publikována kvalifikační kritéria, na základě kterých budou mít posádky právo startu.
Ty budou vycházet z výsledků sezóny na základě bodového zisku - bude upřesněno.
Úvod sezóny zahájí MČR na dlouhé tratě.

Reprezentace ČR
Klubové MS je v na přelomu března/dubna v Adelaide - Austrálie a za ČR se přihlásila pouze posádka Moravian Dragons.
Národní evropský šampionát se letos koná v Římě a za ČR byla již odeslána přihláška a zaplacena zálohová platba.
Nominační záležitosti si řeší jednotliví manažéři kategorií dle Kongresu 2015.


Registrace, členské poplatky, startovné
Ve výši poplatků se žádné zásadní změny nechystají.
I vzhledem k pokročilým jednáním s ČOV a MŠMT, je prioritou synchronizace s národními i mezinárodními registry a pro výpočet příspěvků od státu i počet registrovaných.
Posun v jednání s oběma institucemi byl v roce 2015 přelomový a zdá se, že se nám konečně podaří zařadit se do struktur státní podpory.
Pro účast a bodování v soutěžích bude registrace závodníků povinná.
Administrativa pak proběhne výrazně precizněji i s pomocí aktualizovaného elektronického online systému
S registrovaným členstvím připravujeme také bonusový program pro posádky a jednotlivce - detaily budou následovat.

To je zatím ve stručnosti nástin toho, na čem pracujeme a co bychom rádi v detailech průběžně publikovali - web, fejsbůk, email kapitánům.
Doufám, že vás toto stručné úvodní seznámení namotivovuje k pořádné zimní přípravě!
Vše pak společně shrneme a schválíme na 11. Celostátním dračím kongresu 19.3.2016, který tak zahájí novou dračí sezónu 2016!

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!
K.

------------------------------------------------------------------------------

výzva z 19.1.2016:

Ahoj kapitáni a zástupci posádek dračích lodí!

Věřím, že si užíváte opravdu zimní období, které je ideální pro budování fyzické kondice na novou dračí sezónu a také na administrativní záležitosti!
Díky všem, kteří zaslali své náměty, připomínky a doporučení vztahující se k organizaci soutěží dračích lodí - ještě máte možnost vyjádřit se do konce ledna.
Nyní probíhá fáze zpracování aktuální verze pravidel pro rok 2016 včetně upřesňujících informací k jednotlivým seriálům ČP & GP - viz. můj předchozí email.
V průběhu února projde vše připomínkovým procesem tak, aby na kongresu 19.3.2016 byla schválena aktuální verze pro novou sezónu a účastníkům byly s dostatečným předstihem představeny všechny novinky a do prvního závodu se zvládly všechny potřebné administrativní náležitosti.

Čeho se novinky ročníku 2016 budou týkat hlavně?
- Jasná definice kategorií, tj. kdo je FUN, kdo GP a kdo ČP a jak spolu závodí, včetně stanovení pořadí, resp. bodů.
- Aktualizace disciplín ve vztahu k technickým možnostem lokalit (kde 200m a kde 500m, počet okruhů na dlouhou trať, apod.)
- Vznik juniorské kategorie a s tím spojené závody malých lodí i pro kategorie ČP/GP (premier open, women a veteráni).
- Specifikace zařazení lokalit do soutěží GP/ČP - zatím je známo, kdy a kde se závody konají a upřesní se, do jakých soutěží budou akce zařazeny a bodovány - viz. http://www.dragonboat.cz/terminy-zavodu/
- Elektronická registrace účastníků závodů, členské poplatky a startovné.
- Reprezentace dračích lodí ČR a účast na mezinárodních akcích.
a další.

Zatím vládne sice tuhá zima, ale dny se již prodlužují a zase přijde jaro a my se chopíme pádel a vyrazíme na vodu :-)
Využijme tohoto období, abychom si připravili dračí sezónu, která bude zase atraktivnější, barevnější a zábavnější pro všechny účastníky dračích soutěží.
Díky předem, že si najdete čas a vyjádříte se jako zástupci vašich posádek.

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!
K.

Petr Klíma
ČESKÁ ASOCIACE DRAČÍCH LODÍ
email:
klimbera@dragonboat.cz
GSM: +420 775 220 011

 

Ochrana os. údajů   |   Cookies   |   Kontakt   |   Aplikace