Zásady zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Česká asociace dračích lodí z.s. se sídlem Panská 890/7, 110 00 Praha, identifikační číslo: 68381859, registrována v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 9215, zpracovává jako správce osobní údaje účastníků závodů dračíchlodí, nebo návštěvníků internetových stránek. V tomto dokumentu naleznete potřebné informace ke zpracování a ochraně osobních údajů, jak to vyžaduje platná legislativa. Česká asociace dračích lodí z.s. bude dále označena jako „ČADL“ nebo „Správce“.

 

Uživatelský účet

Uživatelský účet slouží primárně pro snazší registraci na závody a pro administrativní účely (posádkové listy, přihlašování na trénky / závody, interní komunikace) v rámci oddílu jehož je uživatel členem. Uživatel má možnost si účet založit sám a sám aktualizovat nebo doplňovat údaje, za jejichž správnost odpovídá.

ČADL zpracovává údaje uvedené v registračním formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa), které jsou nutné pro založení uživatelského účtu a dále doplňující údaje (pohlaví, datum narození, telefon, okres bydliště, oddílová příslušnost), které jsou dobrovolné a nejsou pro využívání stránek vyžadovány.

Výše uvedené údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně používán (přihlášení) v posledních pěti letech, budou tyto osobní údaje včetně uživatelského účtu vymazány. Uživatel může svůj účet včetně údajů kdykoliv zrušit odkazem "Odstranit účet" pod svým uživatelským účtem, nebo zasláním žádosti o jeho odstranění na e-mailovou adresu office@dragonobat.cz.

ČADL nepoužívá data uživatelů k rozesílání marketingových sdělení!

 

Uživatelský účet - oddílová sekce

Každý uživatel může požádat o vstup do oddílové sekce některého z oddílů, které mají na těchto stránkách založen svůj účet. O vstup do oddílové sekce zvoleného oddílu musí uživatel požádat správce oddílu, který mu odešle na e-mailovu adresu odkaz na webovou stránku umožňující přijetí do oddílové sekce. Vstup do oddílové sekce je uživateli umožněn až po té, co udělí aktivně souhlas s předáním svých osobních údajů vedených pod uživatelským účem u ČADL, oddílu do jehož oddílové sekce na těchto stránkách chce vstoupit. Své rozhodnutí může uživatel kdykoliv sám odvolat po přihlášení ze svého účtu v záložce "Oddíl" a odsranit tak svůj účet z oddílové sekce, čímž oddíl posbívá přístupu k jeho údajům.

 

Přihláška na závody

Za účelem přihlášení týmu na závod, zpracovává ČADL osobní údaje kapitána posádky, a to v rozsahu nutném pro plnění smlouvy účasti na závodu (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon). Kapitán tyto osobní údaje poskytuje při registraci na závod prostřednictvím přihlašovacího formuláře, nebo e-mailem.

Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu minimálně dvou let od zaslání registrace, pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány.

ČADL může tyto osobní údaje předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům (zejména pořadateli závodu), pokud je to nutné pro plnění smlouvy účasti na závodu. Obchodní název společnosti / jméno a příjmení pořadatele, jsou uvedeny společně s kontatními informacemi na stránce přihlašovacího formuláře k závodu.

 

Posádkové listy

Za účelem evidence účastníků v závodech, zajištění ochrany zdraví a majetku, zpracovává ČADL osobní údaje závodníka (jméno, příjmení, datum narození, telefon, e-mailová adresa), které uvede v posádkovém listu k závodu. Tyto údaje jsou využívány například v případě nutného kontaktu složkami záchranného systému, za účelem možné komunikace mezi pořadatelem a účastníkem závodu. Tyto osobní údaje budou zpracovány po dobu minimálně tří měsíců od uskutčenění závodu, pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou posádkové listy s osobními údaji účastníků skartovány.

 

Fotografie

Fotografie a videa ze závodu jsou zpracovávány za účelem zpravodajské a publikační činnosti. Tyto audiovizuální materiály budou publikovány především na internetových stránkách ČADL a účtech ČADL na sociálních sítích. Osoba zachycená na fotografiích, má možnost požádat o odstranění prostřednictvím zaslání žádosti na e-mail office@dragonboat.cz

 

Cookies

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace v prohlížeči návštěvníka a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů například pro účel statistiky pístupů na stránky. Soubory cookies slouží ke správné funkčnosti internetových stránek, pomáhají například zapamatování si přihlašovacích údajů uživatele. Podle informací, které získá ČADL pomocí cookies nelze identifikovat konkrétní osobu. Soubory Cookies lze spravovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

 

Zpracovatelé

ČADL může osobní údaje předat dalším zpracovatelům a jejich subdodavatelům, nebo příjemcům pokud je to nutné (zejména pořadateli závodu na který jsou osoby přihlášeny, společnost zajišťujicí webhostingové služby / provoz serverů, společnost starající se o správu a vývoj weobvýh stránek a mobilních aplikací pro ČADL).
Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám mimo Evropskou unii.

 

Zabezpečení

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi na serverech. Veškeré prostory, kde se nachází servery a další technické zařízení ke zpracování dat jsou zabezpečeny před neoprávněným vniknutím mechanickými zábranami, zámky, mřížemi a elektronickými prostředky a alarmem nebo kamerovým systémem. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě nebo v tištěné podobě. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Přihlašovací hesla jsou ukládána za pomoci kryptografickcýh algoritmů a nelze je zpětně  převést do textové podoby.

 
 
v1, 25. 5. 2018
 

 

Ochrana os. údajů   |   Cookies   |   Kontakt   |   Aplikace