Zásady osobních údajů

Jaké informace shromažďujeme

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte a používáte aplikaci. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení, informaci o vaší IP adrese, používaný prohlížeč a zařízení, operační systém, jazykové preference, název zařízení, země, umístění, informace o tom, jak a kdy používáte naše aplikaci. Tyto informace jsou primárně potřebné k bezpečnosti a pro účely naší interní analýzy.

Údaje o používání aplikace zaznamenáváme do log souborů. Tyto informace automaticky shromažďují naše servery, když se k nám přistupujete nebo používáte aplikaci. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ prohlížeče, informace o vaší aktivitě v aplikaci.

Pokud to vyžaduje povaha aplikace, můžeme požadovat přístup nebo povolení a sledovat informace založené na poloze z vašeho mobilního zařízení, a to buď nepřetržitě, nebo během používání naší aplikace, abychom mohli poskytovat služby založené na poloze. Tyto informace slouží pro sledování polohy místa předání objednávky, nebo polohy kurýra. Použití závisí na nastavení zařízení, které používáte pro přístup k aplikaci. Odmítnout můžete deaktivací nastavení polohy na vašem zařízení., nebo v aplikaci. Pokud se rozhodnete odmítnou geolokaní služby, možná nebudete moci používat určité části aplikace.

 

Jak používáme Vaše informace

Vaše údaje údaje nejsou sdíleny s třetími osobami pro komerční účely.
Vaše údaje, které uchováváme, můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu:

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022

 

Ochrana os. údajů   |   Cookies   |   Kontakt   |   Aplikace