Posádkový list

26th Prague Dragon Boat Festival 2023 (13. 5. 2023 - 14. 5. 2023)

Posádkový list vytiskněte a odevzdejte na poradě kapitánů.

Posádkový list můžete vyplnit online a stáhnout k vytištění již vyplněný formulář ve formátu PDF, nebo si stáhněte prázdný formulář), který vytisknete a ručně do něj doplníte požadované údaje.

Zaregistrovaný oddíl může posádkový list vytisknout přímo ze seznamu svých členů ve správě oddílu.


Přihlašte se ke svému účtu


Posádkový list - PDF formulář

Detail závodu

 

Ochrana os. údajů   |   Cookies   |   Kontakt   |   Aplikace